Beleid

Stichting Prikkelz heeft een vrijwilligersbeleid geschreven. De rede dat dit beleid is geschreven is om duidelijkheid te geven aan zowel de bestuursleden als de vrijwilligers over hoe er met vrijwilligers wordt gewerkt in de stichting. De tweede rede van het schrijven van dit beleid is om onduidelijkheid, wrijving, conflicten en ongelijke behandeling tussen vrijwilligers te voorkomen.
Vrijwilligerswerk is onbetaald, onverplicht, met enig regelmaat werk dat je doet om de samenleving te helpen, vrijwilligerswerk verloopt vaak via een organisatie, in dit geval dus voor de Stichting Prikkelz.
In het beleid vindt u het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers binnen een organisatie tot hun recht te laten komen en om hun eigen doelstellingen en die van de stichting te laten nastreven.

Alle vaste vrijwilligers hebben een VOG (verklaring omtrent gedrag). Dit is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van het vrijwillgerswerk.

Voor het gedragsprotocol klik hier